SZKOLENIE wg standardów IFOMPT, OMT

SZKOLENIE wg standardów IFOMPT, OMT

Szkolenie OMPT (Orthopaedic Manual Physical Therapy)

W dniach 16-19 kwiecień 2016 roku rozpoczęło się następne szkolenie OMPT (Orthopaedic Manual Physical Therapy). Jest to trzecia grupa kształcąca się w naszym kraju wg standardów IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manual Physical Therapists). Szkolenie jest najwyższym stopniem specjalizacji fizjoterapeutów w terapii manualnej na świecie. IFOMPT jest podgrupą WCPT (World Confederation for Physical Therapy). WCPT reprezentuje fizjoterapeutów całego świata. Kształcenie w terapii manualnej w ramach IFOMPT dotyczy zatem grupy zawodowej fizjoterapeutów. Aby wziąć udział w szkoleniu MT lub OMPT wymagany jest dyplom dający prawo wykonywania tego zawodu.

Szkolenie fizjoterapeutów w terapii manualnej wg standardów IFOMPT składa się z dwóch etapów :

– 1 ETAP – szkolenie MT (Manual Therapy) – 296 godzin nauczania podczas 9 kursów. Jest to szkolenie podstawowe w terapii manualnej w całości oparte na metodzie Kaltenborn-Evjenth OMT. Program szkolenia MT jest zawarty na mojej stronie WWW w Menu → Kursy → Szkolenie MT.
Szkolenie podstawowe trwa
około 3 lata.
Koszt szkolenia MT to
około 13 500 PLN.
Po zdaniu egzaminu uzyskuje się
dyplom ukończenia szkolenia Terapii Manualnej wg Kaltenborn-Evjenth OMT (MT – Manual Therapy wg Kaltenborn-Evjenth OMT).

– 2 ETAP – szkolenie OMPT (Orthopaedic Manual Physical Therapy, wcześniejsza nazwa OMT Orthopaedic Manual Therapy) – 700 godzin kształcenia obejmujących:
– kurs szczegółowej anatomii palpacyjnej
– kursy wnioskowania klinicznego
– kursy manipulacji stawów kręgosłupa i kończyn
– kurs terapii wisceralnej
– kurs manipulacji osteopatycznych
– kurs neurodynamiki klinicznej
– 2 kursy kliniczne z pacjentami
– kurs interpretacji badań obrazowych: RTG, MR, CT, USG
– kurs z zakresu ortopedii i traumatologii – protokoły postępowania
– 2 tygodnie pracy z pacjentami pod okiem specjalisty OMT (Superwizja)
– przygotowanie pracy naukowej z zakresu terapii manualnej

Szkolenie OMPT jest szkoleniem zaawansowanym w terapii manualnej, a w niektórych krajach jest oficjalnie uznaną specjalizacją zawodową w fizjoterapii. Program zawiera kursy prowadzone przez nauczycieli różnych metod. Aby rozpocząć szkolenie OMPT należy najpierw uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego MT.
Szkolenie zaawansowane OMPT trwa
około 3 – 4 lata.
Koszt szkolenia OMPT to około 25 000 PLN.
Po zdaniu egzaminu uzyskuje się dyplom OMPT (Orthopaedic Manual Physical Therapy).

Szkolenie MT i OMPT odbywa się w naszym kraju pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej.

Pierwszy kurs nowej grupy OMPT w dniach 16-19 kwiecień 2016 roku poprowadzi John Langendon – członek komisji standardów kształcenia w IFOMPT.

System kształcenia w MT i OMPT oparty jest na Standardach ustanowionych przez ekspertów Międzynarodowej Federacji Ortopedycznych Fizjoterapeutów Manualnych (IFOMPT). Standardy te powstały aby ujednolicić oraz utrzymać odpowiednio wysoki, międzynarodowy poziom kształcenia. Zawierają one zarówno obowiązujący zakres materiału jak i ilość godzin potrzebną na jego realizację. Aby kształcenie w „Ortopedycznej Fizjoterapii Manualnej” (OMPT) było uznane przez IFOMPT to muszą je prowadzić nauczyciele posiadający już taką specjalizację.

Organizatorem nowej edycji szkolenia OMPT jest Emanuel Smoktunowicz (szkolenia@em-med.pl). Do niego należy wysyłać zgłoszenia oraz dokumenty: dyplom fizjoterapeuty i dyplom ukończenia szkolenia MT.

TERMINY 2017 dla grupy OMT I:

20-22.01.2017 Fizjologia bólu, Dr Jan Pool

15-19.03.2017 Kurs kliniczny (grupa II), John Langendoen

17-19.03.2017 Kurs diagnostyki obrazowej + Komunikacja z pacjentem  (grupa I), Piotr Godek, Aldona Kłobska

26-28.05.2017 Kurs diagnostyki obrazowej  + Komunikacja z pacjentem (grupa II), Piotr Godek, Aldona Kłobska

17-21.05.2017 Kurs kliniczny (grupa I), John Langendoen

 

 

TERMIN 2017 dla grupy OMT II (druga edycja)

15-19.03.2017 Anatomia palpacyjna z hakowaniem, Marcin Fluder

1-4.06.2017 – Manipulacje kręgosłupa lędźwiowego i kończyny dolnej, Sigurd Slaastad

12-15.10.2017 – Manipulacje kręgosłupa szyjnego oraz piersiowego i kończyny dolnej, Sigurd Slaastad

30.11.2017 -3.12.2017- Terapia wisceralna, Michel Puylaert

 

Zapisy na II edycję: szkolenia@em-med.pl

Comments are closed.