Terapia wg modelu FDM

Terapia wg modelu FDM

W imieniu przedstawiciela na Polskę ( Macieja Jurasza) oraz instruktorów z Austrii    zapraszam na kurs terapii powięziowej według modelu FDM.
Termin szkolenia 18-21.02.2015, moduły 1+2
, prowadzący : Stefan Anker  instruktor EFDMA ( European Fascial Distorsion Model Association)

Termin 3 modułu: 11-13.05.2015, Toruń

Moduł 3:  7-9.04.2015, Poznań

Moduł 1: 4-6.05.2015, Poznań

Moduł 2: 10-12.04.2015, Warszawa

Moduł 3: 08-10.05.2015, Warszawa

Całość szkolenia  obejmuje 3 stopnie + egzamin (dla chętnych).

Informacje oraz zapisy: em.med@op.pl, szkolenia@em-med.pl

Program szkoleń:

Stopień 1 Moduł 1

▪               Definicje i  podstawy  FDM oraz medycyny ortopatycznej

▪               Powięzi – anatomia, fizjologia i patologia

▪               Diagnostyka 6 podstawowych dystorsji powięziowych.

▪               Ogólne podstawy zabiegów

▪               Badania specjalne i zabiegi w przypadku dolegliwości    

                barku cz.1 , kolana oraz stawu skokowego.

Stopień 1 Moduł 2

▪               Przypomnienie modułu 1

▪               Badania specjalne i zabiegi w przypadku dolegliwości

                barku cz.2,biodra oraz dolnego i górnego odcinka kręgosłupa. 

Stopień 1 Moduł 3

▪               Przypomnienie modułu 1 i 2

▪               Badania specjalne i zabiegi w przypadku dolegliwości  łokcia,

                 przedramienia, ręki, barku, podudzia i stopy.

Fascial Distortion Model (FDM)

Z medycznego punktu widzenia Fascial Distortion Model (FDM) przyczyną fizycznych dolegliwości i ograniczeń funkcji to jedna lub więcej z sześciu możliwych typów dystorsji powięziowych.

Jeżeli te dystorsje będą zastosowane w leczeniu, bóle i ograniczenia ruchomości mogą być efektywnie, z widocznymi skutkami i zrozumiale leczone.

Diagnostyka FDM opiera się na trzech filarach i prowadzi do efektywnej diagnozy FDM. Fenomenem metody jest mimika i gestykulacja pacjenta, które tworzą podstawe diagnostyczna. Za pomocą tej interpretacji  można odczytać intuicyjne gesty, które dają bezpośrednie wskazówki na deformacje powięzi. Interpretacja gestyki pacjenta daje dokładne wskazówki na deformacje poszczególnych powięzi. Obszerny wywiad i badanie uzupełniają diagnozę FDM.

FDM może być zastosowane w różnych dziedzinach medycyny.  Metoda ta rozszerza możliwości diagnostyczne lekarza lub terapeuty i umożliwia efektywną terapię pacjenta z rozmaitymi diagnozami medycznymi.

Aktualnie FDM jest skutecznie stosowane przy urazach narządu ruchu i do terapii bólu.

Źródło:www.fdm-polska.com

Comments are closed.